Veien deler seg i to. Følg den røde.

This is a translation into Norwegian from a blog post I wrote, Two Paths Diverge: Follow The Red One, in September 2019.

Veien deler seg i to. Følg den røde.

20 September, 2019 WRENCHINTHEGEARS.

Oversatt av Hege Solbakken.

Vi tilhører en lang tradisjon i kampen for urfolks frihet. Vi føyer oss inn i rekken blant frihetskjempere over hele verden. Vi er ikke de første og vi vil heller ikke bli de siste. Vi er dine forfedres forfedre, dine forfedre, og de som allerede er i emning. Ved å bringe denne historien frem i lyset, er vi aktivt med på å skape det livet vi ønsker her på jorden.

Har du hørt om den Røde Avtalen?

Vi prøver ikke bare å tale makten midt imot, men å fremskaffe makt. Vi er ikke bare motstykket til det koloniale marerittet i vår nåtid –  kolonialisme, kapitalisme, heteropatriarki, imperialisme og hvit suverenitet: Vi er legemliggjørelsen og bekreftelsen på fremtiden som er i vente for urfolk, en fremtid der mange ulike verdener kan leve side om side.

Utdraget ovenfor er tatt fra Den røde nasjons enhetsprinsipper, ratifisert 2018

Jeg skriver dette helt i begynnelsen av klimademonstrasjonene. Ved å stille noen spørsmål og få i gang en diskusjon, håper jeg at det vil kunne belyse en kamp som vil bety et være eller ikke være for et utalls millioner av mennesker og liv på jorden. Veien vi velger nå er alfa omega. Selv om det er gledelig å se hvordan folk verden over har engasjert seg i de katastrofale ødeleggelsene kapitalismen har påført naturen, så er jeg også alvorlig bekymret over det jeg mener er en retning på avveie.

Mange er så travelt opptatt med å ta del i selve arbeidet i miljøbevegelsen, at de ikke ser at den deler seg i to. Den ene retningen har talt urfolkets sak fra kolonialiseringen av landområdene deres og helt opp til industrialiseringen. De har kjempet i hundrevis av år for rettferdighet for menneskene, for landjorda og våre ikke-menneskelige slektninger. De har ytt voldsom motstand med ufattelige lidelser til følge. Få har støttet dem. Dette har vært en forferdelig kamp, men de har likevel greidd å holde stand. Takk og pris. Takk til ungdommen som satte igang kampen for vannrettigheter ved Standing Rock. Takk og pris for den Røde nasjon som forfattet den Røde avtalen.

DEN RØDE AVTALEN

URFOLKETS KAMP

FOR Å REDDE VERDEN

For urfolk er det ikke en ¨ny avtale¨, det er

den samme gamle avtalen. Den røde avtalen er et felles dokument for

klimarettigheter, dekolonisering, grasrotpolitikk og revolusjon.

Den andre retningen er basert på karbonhandel, Tingenes Internett (IoT), 5g og innovative ¨betal for resultat finansiering¨. Den prøver å eie naturen og klodens fattige, klassifisert som ¨humankapital¨. Dette vil til syvende og sist føre til planetens undergang. Mens de later som de ¨redder¨ planeten vil Goldman Sachs, Vatikanbanken, MetLife etc. skvise ut den aller siste dråpen av profitt.

Denne retningen ender i at pensjonsfondene vil bli satt inn i resultat basert ¨betal for resultat-¨ kontrakter som er avhengige av data fra sensorer for å kunne vise frem ¨resultatet¨ (effekten) av avtalene. Ingen synes å ville snakke om at de sjeldne metallene som brukes i de sensorene er utvinnet ved hjelp av  barnaarbeid i Kongo. Heller ikke at de er helt avhengig av 5g og den EMF strålingen som etter all sannsynlighet utrydder virvelløse arter, inkludert livsviktige bestøvere. Ingen snakker om Elektronisk søppel.

Denne retningen baner veg for de yngre generasjonene til å kreve ¨smarte (bærekraftige)¨ overvåkingsbyer som vil bli kontrollert av militarisert politi. Denne retningen vil føre til en fremtid der skolen er nettbrett basert (eller basert på andre type elektroniske enheter). Den vil bestå av virtuell realitetstrening for korttidsjobber, såkalte gig jobber, som f.eks. robotførere, telemedisin og teleterapi. Her vil atferden vår blir overvåket for å måle de  impaktdata (effektdata) som investorene trenger i fremtidens privatiserte offentlige tjenester.

Denne siste retningen følger FNs bærekraftig utviklingsmål og omhandler teknologiske ¨løsninger¨ med det mål å kapitalisere alt liv på jorden. De skal gjøre naturen og vårt sosialliv (spesielt de fattige og hjemløse) om til datahandelsvare. All denne dataen vil fore et massivt hasardspill satt igang ved hjelp av sosial impaktveldedighet på vegne av internasjonale globale kapitalinteresser. Dette er retningen som stiftelsen IXO har i tankene. Man skal ikke la en eneste global krise gå til spille dersom det kan gjøres om til fordel for finanskapitalen.

ixo Blockchain for impakt fra ixo-stiftelsen på Vimeo.

Skal vi godta at de setter Tingenes internett-sensorer på alle trærne slik at vi kan ¨telle det som teller?¨ Skal vi sitte stille og se på at de  lager selveide cyborgskoger?  Og hva er techoligarkenes planer for de globale fattige i fremtiden; en verden kjennetegnet  for sin overflod av arbeidere og automatisering? Hva er vi rede til å gjøre for å stoppe planene deres? Nå når AI egler seg inn i livene våre på det mest intime og påtrengende viset, skal vi overgi oss til borgen¨, få oss blockchain-identitet og la transhumanistiske teknokrater kontrollere oss?

Klimaflyktning

Som humankapital

Sosial impakt

Datahandelsvare

ixo: Blockchain for impakt

Eller skal vi støtte den kolonialiserte del av verden som har lidd under brutale og undertrykkende forhold? Skal vi støtte dem i kampen for selvstyre og suverenitet? Slik at vi i solidaritet, kanskje kan begynne å helbrede oss selv?

Vegen deler seg i to. Vær klar over hvilken du velger. Den rette vil ikke være utstyrt med logoer betalt av sosial impaktinvestorer (jeg ser deg Tom Steyer).

Mer om retningslinjene for den røde avtalen her.

Den som forårsaker krisen, kan ikke fikse den.

Forandring nedenfra og til venstre.

Politikere kan ikke gjøre hva bare massebevegelser kan.

Fra teori til handling.

Den som forårsaker krisen (Goldman Sachs) kan ikke fikse det.

MARKEDSMULIGHETER FOR MILJØET

GRØNNE OBLIGASJONER OG IMPAKTINVESTERING

Investerings- og finansieringsteamene i Goldman Sachs har stått i bresjen for å utvikle markedsbaserte løsninger for å takle miljømessige og sosiale utfordringer. Vi har gitt fødselshjelp til mange ¨første reiser¨ for det grønne obligasjons markedet, i tillegg til å ha vært en katalysator for mange innovative strukturer med å skaffe kapital til prosjekter som vil gagne miljøet og styrke samfunnet.

MILJØ-, SOSIAL-, GOVERNANCE-RAPPORT

KAPITAL SOM UTGJØR EN FORSKJELL:

FREMTIDENS BÆREKRAFTIGE FINANSIERING

Goldman Sachs bærekraftrapport

Faktaside: DC  vann- og miljø-impaktobligasjon

Idag har DC vann og Avløp (DC water) og investorene, Goldman Sachs og Calvert-stiftelsen annonsert nasjonens første Miljø-impaktobligasjon (Environmental Impact Bond EIB), en innovativ obligasjon for å kunne bygge grønn infrastruktur for å takle vann og avløp og forbedre vannkvaliteten i distriktet.

Exit mobile version