Translated Post On Pay For Success Finance – Betal for resultat finansiering er rovdrift på fattige mennesker.

The following is a translation into Norwegian by my friend Hege of a post I made on June 26, 2019 in preparation for a presentation I gave with the Poor Peoples Economic Human Rights Campaign at the Left Forum in Brooklyn, New York. You can read the original English here.

En presentasjon på Left Forum 29.6.19

oversatt til norsk av Hege H. Solbakken

Jeg har den store glede av å delta i en paneldebatt sammen med medlemmer av the Poor People´s Economic Human Rights Campaign, en kampanje for økonomiske menneskerettigheter, organisert av Poor People. Debatten vil være en del av en konferanse organisert av Left Forum kommende helg ( 28.-30. juni) på Long Island University, Brooklyn, New York. Fokuset i denne to timer lange workshopen vil bli på å danne en Poor Peoples hær. Her er en lenke med mer informasjon. Håper vi sees!

Min rolle i denne paneldebatten er å snakke om Betal for resultat finansiering og hvordan dette er rovdrift på fattige mennesker. Dette er kunnskap som er alfa omega når vi nå utvikler alternative måter å organisere oss på, utenfor det frivillige industrielle komplekset. Sistnevnte er i hovedsak finansiert av rovgriske frivillige organisasjoner. For meg er dette er en unik mulighet til å sammenfatte tre år med undersøkelser og blogginnlegg til en åtte minutters introduksjon. Jeg liker å jobbe i grupper, og jeg vil rette en hjertelig takk til de som har diskutert dette sammen med meg de siste ukene både på sosiale media, via telefon eller mail. Dette innlegget er mye bedre og mer presist takket være innsikt og innspill fra dere. Så takk til Mary, Roxana, Matt, Nick, Tim, Susan, Tonya, Carolyn, Maggie, Sara, Brian, Cynthia, Charlotte, Asantewaa, Sue, Lea, Sheila, Peter, Catherine, Barbara og Belinda. Det som nå følger er en litt lengre versjon enn det jeg planlegger å presentere i paneldebatten. Men siden lengde ikke er noe problem i en blogg, ønsker jeg å ta med den endelige versjonen i sin helhet. Jeg kommer også til å ha utdelingsark med bilder tilgjengelig på slutten av workshoppen.

Hvordan Betal for Resultat er rovdrift på fattige mennesker

En av nåtidens største trusler, og som få snakker om, er Sosial impaktinvestering og Betal for resultat finansiering. I den utmagrede velferdsstaten, som ærlig talt alltid hadde sin begrensing, og var i virkeligheten et verktøy for rasebasert sosial kontroll, har den globale finanskapitalen bygget en nytt apparat som tar i bruk prediktiv analyse, kunstig intelligens, bærbar og skjermbasert teknologi. Alt dette for å overvåke de globale fattige og profitere på deres problemer.

Dette er tiltak som blir utført i partnerskap med den frivillige sektor, høyere utdanning, tenke-tanker og globale stiftelser. Mange av de involverte ser på seg selv som liberale, noen til og med progressive. Skal vi ha sjans for å kunne bekjempe dette må vi ta for oss både Trump, Koch brødrene og ALEC, så vel som store selskaper og militarisert Blue Wave. Alle disse jobber aktivt med teknokratiske evidensbaserte løsninger for å sikre det som anses for å være kapitalismens siste stadie. Vær du sikker på at dette er noe som har støtte fra alle politiske hold.

Utfall-baserte kontrakter er selve operativsystemet i dette apparatet. Kontraktene består av avtaler for insentiver til kvalitetsforbedringer (pay for performance, P4P (merk. oversetter)) som tilbakebetaler innskuddet til den som yter tjenesten DERSOM man kan vise til at man har nådd en på forhånd avtalt suksess-måling. Disse målbare resultatene er nøye definerte og er valgt fordi de kan lett settes opp til å bli gamblet på. Dette er oppkonstruerte løsninger som gir falsk ¨suksess¨ i den hensikt å berike investorer på bekostning av sårbare befolkninger. Tenk på standardiserte testresultater som en suksessmåling for utdanning eller en fitbit stegteller for forebyggende helsetiltak.

Dette apparatet trenger en stri strøm av mennesker som øvrigheten har bestemt trengs å fikses på. Akkurat som batterier i Matrisen, er de fattige ment som brensel. Maskinen bryr seg ikke om hvordan de har det, eller om deres helse og velvære, fordi den eneste hensikten er å maksimere profitt. På det viset er den sammenlignbar med den kapitalistiske vestlige medisinske modellen der den globale legemiddelindustrien prioriterer det å styre kronisk sykdom over forskning som leder til å kurere sykdommer. Betal for resultat vil ikke styrke de fattige, men kun styre dem og høste dem for data, til evig tid.

Infrastrukturen til dette systemet ble lagt til grunn i årene like før finanskrisen i 2008. Etter at de dårlige sikrede boliglånene eksploderte, trengte finansfolket et nytt verktøy for å holde global kapital i omløp. Det måtte være noe som hadde en enda større avkastning enn eiendomsfordringer, siden den global formuen blir mer og mer konsentrert på få hender. Den ¨neste store¨ kom til å bli en finansiering av offentlige velferdsordninger. Gjennom kapitalisering vil ressurser bli sluset fra den virkelige økonomien inn til finanssektoren, der kravet om rask avkastning fører til ustabilitet, uoverkommelig gjeld, ulik inntekts fordeling og stagnerte lønninger.

For å kunne rettferdiggjøre dette skiftet, vil folk som støtter Betal for resultat finansiering peke på at staten aldri vil ha nok økonomiske ressurser til å ta dekke befolkningens behov. Tjenester MÅ settes ut på anbud. Dette vil så åpne opp enorme globale markeder for spekulativ investering i humankapital. De store fortjenestene kommer ikke ved å yte selve tjenestene, noe som uten tvil er vanskelig å tjene penger på. Nei, fortjenesten ligger i forhandlingen av gjelden som følger ved å yte tjenestene. Dette er ikke overraskende, når man tenker på den makten finans og teknologiske interesser som Alfabet og Goldman Sachs har over det offentlige. Stater verden over har blitt overtatt, og som gisler av global multinasjonal kapital, blir de tvunget til å gå med på dette brutale spillet.

Etter fin-techoverhalingen vil den nye velferdsstaten i praksis fungere som en labyrint de fattige blir tvunget inn i ved hjelp av navigører fra sosialetaten. Teknologien vil spore, forutsi og påvirke atferd. Det digitale støvet som de fattige etterlater seg mens de prøver å navigere harske byråkratier, daler rett ned på sosialetatenes kontrollpanel, som så vil kunne gi informasjon til hedgefondene i sanntid. Med alle mulige slags varianter av traumer vil de kunne erstatte eiendomsmarkedet i det som helt sikker blir den neste big ¨short¨.

Finansfolket investerer ikke penger i markeder som man regner med kommer til å tørke ut. Derfor er det helt logisk at det å gjøre fattigdom til et globalt investeringsobjekt vil kun øke fattigdommen. Sosial impaktmarkedet trenger en evig runddans av mennesker som man kan ¨fikse¨ for en rimelig penge i henhold til kriterier investorene bestemmer. Selve løsningen er ikke ment å fikse noe på sikt. Det ville kreve en omkalfatrering av ressurser, og det er helt utenkelig for typer som Bill Gates, Jeff Bezos og Mark Zuckerberg. Selv om fattigdom kanskje kan bli redusert en smule, så ligger det innebygget i systemet; For at Betal for resultat skal lønne seg, må hjemløshet, rusproblemer, psykisk sykdom, sult, vold, arbeidsløshet, splittede familier og usikkerhet, forbli normen. Hedgefond hater stabilitet, og det er det som driver Sosial impaktinvestering. Dersom alle hadde nok til å leve et stabilt liv, ville denne gamblingen ta slutt.

Det var rovgriske filantroper som la grunnlaget for dette markedet. Årevis med bevilgninger har ført til at de ideelle organisasjonene har blitt vant til å innføre giftige løsninger uten å mukke, kun høste den dataen som er nødvendig for å kunne forsvare en avkastning til  risikokapitalen. Etterhvert som de blir en del av denne maskinen, får disse medsammensvorne nå oppgaven i å styre befolkninger som black box algoritmer har identifisert som ¨risiko¨. Disse kunstige merkelappene vil selvfølgelig blir brukt i mye større grad mot svarte og brune befolkningsgrupper. Systemet må ha ¨ødelagte¨ mennesker. Ødelagte mennesker er råmateriale. Resultatet blir at systemet oppmuntrer til å fabrikere data og få frem så mange ødelagte mennesker som hedgefondet krever for å holde global kapital i optimal runddans.

Sosialarbeidere er også en del av denne humankapital-slusen, og fanget i garnet sammen med de fattige. Systemet er konstruert for maksimal datainnhøsting, noe som er grunnen til at de som utfører disse ødeleggende løsningene må være oppfinnsomme når det gjelder å finne folk som de kan samarbeide med. Dette skiftet vil bli katastrofalt for lærere, helsevesen, terapeuter, og sosialarbeidere over hele verden. For å få til en  effektiv motstandsbevegelse vil en måtte samle folk på tvers av yrker.

United Way er en partner i dette, Strive Together fra Ohio, likeså. De har kartlagt en permanent underklasse for kollektiv impakt. Dette kalles ALICE: Assets Limited Income constrained: Begrenset aktiva, liten inntekt, sysselsatt. Dette er husholdningene til de fattige som er i jobb; barn i ustabile boforhold, folk med studielån, arbeidere som lever fra lønning til lønning, pasienter med kronisk sykdom, invalide veteraner, minstepensjonister. Betal for resultat-løsninger vil behandle oss som handelsvare via utdanningsteknologi, tele helse, teleterapi og smarte hus.

Om ikke lenge vil store deler av befolkningen oppdage at valgene de tar i livet vil være digitalt styrt, og at de blir tvunget inn i ferdig oppsatte sluser, der de må smyge seg gjennom nåløyer av regimebasert rasisme lagt inn i datakodene. Smarttelefoner vil spille en viktig rolle når tjenester blir overført til nettbaserte plattformer knyttet opp mot digital identitet. Det er telefonene med biometrisk kapasitet som vil behandle overføringer av verdier og data og gjøre klar for sporing og analyser av impakt. Telefoner vil bli hjelperne til de fattige. De med telefon kan regne med null personvern.

Slike systemer blir nå utprøvet på hjemløse i Austin støttet av  veldedighetsstiftelsen Bloomberg, en meget sentral impaktinvestor. Staten Illionis har også satt i gang arbeidet med fødselsattester på blokkjede og de har også planer om å  digitalisere dagligvareassistanse (SNAP; Supplemental Nutrition Assistant Program), der man vil kunne motta kodede insentiver for å foreta ¨riktige¨  dagligvare-valg. Mens de fattige vil få sosialtjenestene evaluert i forhold til økonomisk og sosial atferd, vil de rike forbli på sidelinjen og vedde på utfallet. Uansett vinner de rike, fordi det er alltid noen som er villig til å shorte.

I tillegg til kapitalisering av menneskeliv, vil disse datadrevne systemene også legitimere økt overvåking av store deler av befolkningen, spesielt i svarte og brune miljøer som allerede er utsatt for militarisert politi. De som prøver å stå imot vil bli sett på som oppviglere, og vil oppleve fysiske motstandsintervensjoner slik som vi så i Ferguson og ved Standing Rock. Bærbare og skjermbaserte teknologier, samt interoperable datasystemer slik som prosjekt Unicorn, med hovedsete bare et par kvartaler unna her jeg sitter, vil samlet utgjøre et enormt nettverk av signalintelligens for å overvåke atferden til de fattige og analysere muligheten for motstand. Minerva Research Institutt ble  grunnlagt av forsvarets etat for avansert forskning, Darpa (Defense Advanced Research Projects Agency) til akkurat dette formålet. Det er ikke vanskelig å tenke seg hva slags innvirkning en slik kunnskap vil kunne ha på motstandsbevegelser.

Så hva er digital sosialimpakt-overvåking?

Den er en app for atferdsstyrings for lavtlønnede mødre.

Det er et lekebord som filmer småbarna og gir dem poengsum for sosial atferd.

Det er førskole på nettet.

Det er et hodebånd som måler hjerneaktivitet og utbedret eksekutivfunksjon videospill for studenter.

Det er bærbar teknologi som måler kroppsfunksjoner for rusmisbrukere.

Det er kognitiv atferdsterapi på nett for innsatte.

Det er fitbit og Tingenes internett ¨medisinskap¨ for Medicaid pasienter,

Det er ¨smart¨ bostøtte med ibodd overvåking via Tingenes internett.

Det er overvåking av eldre i utlandet via nettbrett.

Det er dødssimuleringstrening via virtuell virkelighet for sykehjemsansatte.

Har du først sett under panseret, skjønner du hvor grotesk et foretak sosial impaktinvestering egentlig er. Disse verktøyene bunner i 400 år med rasekapitalisme. Det er Doctrine of Discovery der blokkjeden erstatter den doble bokføringen, mens smarttelefonen og de digitale identitetsystemene erstatter sjakler. Det er et system som oppsto samtidig med skybaserte datasystemer, bredbånd, 5G og tingenes internett. Disse nye oppfinnelsene er uløselig knyttet til USAs militære og sikkerhetstjenester, derfor må vi innse at selv om vi har kommet til å bli avhengig av disse enhetene, så vil vi aldri få reell frihet gjennom digitale kanaler. Det er umulig, våre motstandere styrer skyen.

Vi lever i en tid der man har orkestrert masseforvirring og distraksjon. Noen sitter som frosken i kjelen, distrahert av telefonene sine mens dampen stiger opp rundt dem. Andre har blitt tvunget til å spille realitetsspill som Fogger, med bøyd hode mens de krysser farlige motorveier, kjører slalom mellom fortløpende kriser med veldig liten mulig til  å se, for ikke å si planlegge, hva som kommer rundt neste sving.

Sør Afrika og Australia har gått i bresjen for sosiale tjenester på blokkjede knyttet opp mot digital identitet.

Staten Illinois, likeså. Vi trenger å stoppe dette politisk, og vi må utvikle alternative nettverksstøtte utenfor de nåværende stats- og ideelle organisasjonsstrukturene. Vi trenger å komme oss ut av den kokende kjelen og se utover horisonten. Og det snart.

Den menneskelig verdilenke

Avskrivninger, Spesialundervisning, Innsatte, Rusmisbruk, Diabetes/Kronisk sykdom

Menneskelig avkastning, samfunn, familie, vanskelige barndomsopplevelser, genom> helse for gravide ¨impakt¨> førskole ¨impakt¨> kosthold¨impakt¨> boligsubsidiering ¨impakt¨> tidlig lese og skrive ferdigheter ¨impakt¨> moralsk karaktertrening ¨impakt¨> Yrkestrening ¨impakt¨> Forebyggende helse ¨impakt¨> Atferdstrening ¨impakt¨> Rusmisbruk behandling ¨impakt¨> Å oppnå kompetanse for økonomisk verdi. Gjentas til grå eller graven.

Sosial impaktinvestering/Betal for resultat

Hvordan den globale storkapitalen og Tech-verdenen driver med rovdrift på fattige mennesker

Datainnhøsting fra;

Hjemmebesøk/babyer/småbarn/førskole til videregående/yrkesskole/ livslang læring.

Human kapitalanalyser

Stordata

Prediktiv analyse

Sosio-økonomisk kontroll/overvåking av svarte, brune, urfolk og flyktninge- samfunn.

New York

Venture filantropi

¨What Works¨

Forhandling om avtaler

Offentlig Privat Samarbeid

Washington DC

Muliggjør lovgivning/startkapital finansiering/sosial innovasjon/PFS/ Social Impact Partnership to pay for Results Act (SIPPRA)/Vitenskap, Teknologi, Ingeniørskap og Matematikk (STEM)/ Åpen data/ Kunnskapsbasert politikk/Every Student Succeeds Act (ESSA)/Workforce Innovation opportunity Act (WIOA)/HEad Start/Bolig/Behandling

Chicago, Illinois

Økonometri

Førskolepolitikk

Futuresmarkeder

Blokkjedeinkubator

California

Skyen/IoT/Overvåking/Biometrikk/Gaming/Underholdning

Kognitiv/Sosial emosjonell datainnhøsting

Venture kapital

Arbeidsmarkeder

Fjerde industrielle revolusjon

Globalisert kunnskapsøkonomi (f.eks. VIPKid)

Mager produksjon/gig arbeid/gründe seg selv

Arbeid går over til nettbasert + utvidet realitet/virtuell realitet

Mikroarbeid/Betalinger

OPS Offentlig Privat Samarbeid

Kontinuerlig dataanalyse av arbeidsstokken via datasystemer for mulige ”opportunity engineering.”

Digitale ID-systemer

Predikitv analytisk profilering/sosial kreditt/risiko

Akkumulativ kompetansebevis =

Impakt suksessmåling

Tech-dollar driver impaktinvestering

Livslang, når som helst, hvor som helst læring.

Ulike læringsstier = sette bort opplæringen/ sveitsisk modell

IoT bærbar teknologisk sporing

Personlig forhold blir brutt, begrenser muligheter for organisering

Gjeld/inntektsdelingsavtaler er sosial kontroll

Digital undertrykkelse av svarte, brune og urfolksamfunn og flyktningebefolkning.

Utdannelse som en sosial tjeneste

Begynner i førskolen

Isolerende skjermbasert undervisning

Kontrollert innhold / basert på algoritmer

Hovedsaklig STEM dvs Vitenskap Teknologi Ingeniørskap og Matematikk (STEM)

Video/spillelister foretrukket fremfor tekst

Justert inn mot kompetanse/kompetansebevis

Holdning/tæl/vidoespillaktivert innhøsting av sosial emosjonell data

Evidensbasert intervensjoner forer impaktinvesteringsmarkeder

Datadrevne helhetlige tjenester gir ideelle organisasjoner og stiftelser makt over fattige familier

Redusert ansikt til ansikt-opplevelser med lærere og venner

Lokal kontroll over undervisningsplanen blir borte

Spekulering i Humankapital/Sosial impaktinvestering

Hvordan kan kapitalen flyte effektivt når kjøpekraften til de globale fattige blir redusert?

Setter opp fin-tech systemer for å lage futuresmarkeder som muliggjør spekuleringer på hvordan livet til fattige vil utarte seg.

Sette opp digitale intervensjoner og forhåndsavtalte målinger for å spore og evaluere ¨impakt¨

Skybasert datalagring (AWS) binder sammen sosiale tjenester/utdanning til statlig overvåking/kontroll.

Etterhvert som tjenester blir privatisert, vil det å være i arbeid bli en forutsetning for å kunne motta sosiale tjenester.

Suksess kan også bli definert som samarbeidsvillig oppførsel under behandling/psykologtjenester.